Oferujemy Państwu szkolenia i kursy z następujących dziedzin:

  • Górnictwo
  • BHP
  • Finanse
  • Prawo
  • Marketing
  • Inne szkolenia techniczne i specjalistyczne

Zajęcia organizowane są w miejscu wskazanym przez klienta lub w siedzibie firmy w Katowicach. Możliwe jest zorganizowanie szkolenia w ośrodkach szkoleniowych.

Lista szkoleń na 2021 r.

Nazwa szkoleniaLiczba dni
Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące: przewietrzania i zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, tąpaniami, kurs dla osób dozoru ruchu specjalności elektrycznej, teletechnicznej i automatyki, dyspozytorów gazometrii, dyspozytorów-obserwatorów tąpań.2
Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące: przewietrzania i zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, tąpaniami. 2
Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych 7
Zabezpieczenie gazometryczne kopalń – obsługa i konserwacja urządzeń 10
Zabezpieczenie gazometryczne kopalń – dla osób kontrolujących.5
Dyspozytor gazometrii w zakładach górniczych eksploatujących w II, III, IV kat. Zagrożenia metanowego.7
Obowiązki dyspozytora w Stacji Geofizyki Górniczej2
Obsługa, konserwacja i przeglądy urządzeń systemów sejsmologicznych.2
Obsługa systemów monitorowania parametrów środowiska w kopalni. Obsługa części powierzchniowej.5
Obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemu kontroli parametrów atmosfery.1
Kurs specjalistyczny dla:
- dozoru ruchu elektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej;
- elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV pod ziemią w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
3
3
Kurs dla osób kontrolujących przyrządy i urządzenia służące do pomiarów atmosfery kopalnianej.2
Obsługa systemów łączności telefonicznej i alarmowo – rozgłoszeniowej.2
Funkcje systemów monitorowania parametrów bezpieczeństwa oraz systemów łączności alarmowo – rozgłoszeniowej. Podstawy.3
System dyspozytorski THOR:
- obsługa aplikacji dyspozytorskich
- obsługa i utrzymanie systemu
3
4
Odpowiedzialność karna i zawodowa osób kierujących robotami w kopalni.1